Series 9 – Wyniki badań

Series 9 – Wyniki badań

Wyniki badań potwierdzające prawdziwość komunikatów reklamowych: „Najbardziej wydajne i wygodne golenie/golarka na świecie, testowane na trzydniowym zaroście”.

Aby potwierdzić prawdziwość komunikatów reklamowych: „Najbardziej wydajna golarka na świecie” lub „Najbardziej wydajne i łagodne golenie na świecie testowane na trzydniowym zaroście”, w niemieckim Instytucie Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie przeprowadzono cztery badania (zwane dalej „badania 1–4”). W badaniach tych konsumenci w subiektywny sposób testowali produkty Braun Series 9 w porównaniu z czterema golarkami konkurencyjnymi. Termin „wydajność golenia” odnosi się do długości zarostu usuwanego podczas jednego pociągnięcia golarki na jednostkę czasu; termin „łagodność dla skóry” odnosi się do poziomu podrażnienia skóry podczas i po goleniu, np. jak wygodne wydaje się golenie.

Testowane produkty konkurencyjne należą do grupy golarek premium poniższych marek: Philips, Panasonic i Remington – w tym dwie z systemem rotacyjnym (unowocześniona wersja golarki Philips Series 9000 (9711) i Remington HyperFlex) oraz dwie z systemem oscylacyjnym (unowocześniona wersja golarki Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) i Remington SmartEdge Pro).

Badanie nr 1

Porównanie pomiędzy golarką Braun Series 9 (9090cc) a unowocześnioną wersją golarki Philips Series 9000 (9711) w ramach testu konsumenckiego (test nr: M165023)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i unowocześnionej wersji golarki Philips Series 9000 w ramach testu konsumenckiego. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych wrażeń uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 4 maja 2016 r. – 30 czerwca 2016 r.
Uczestnicy testu: 107 gładko ogolonych mężczyzn w wieku 18–65 lat, którzy golą się co najmniej 3–4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 150 € za golarkę.
51% uczestników testu korzysta w domu z golarek z systemem rotacyjnym, a 49% z golarek z systemem oscylacyjnym. Test został przeprowadzony na trzydniowym oraz 24-godzinnym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się w instytucie badań pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej – unowocześnioną wersję golarki Philips Series 9000. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla obu części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: dokładność, szybkość (wydajność), usuwanie pozostałości po goleniu oraz łagodność dla skóry przed i po goleniu.
Wyniki: Golarka Braun Series 9 została oceniona znacznie lepiej niż unowocześniona wersja golarki Philips Series 9000 zarówno na trzydniowym, jak i 24-godzinnym zaroście, między innymi w następujących kategoriach: dokładność (poziom ufności: 95% na 24-godzinnym zaroście / 99% na trzydniowym zaroście), szybkość (poziom ufności: 99% na obu rodzajach zarostu) oraz czas golenia (poziom ufności: 99% na obu rodzajach zarostu) — Zadowolenie z golenia (poziom ufności: 99%) oraz usuwanie pozostałości po nim (poziom ufności: 95%) oceniono znacznie wyżej w przypadku trzydniowego zarostu. Obydwie golarki oceniono jednakowo pod kątem łagodności dla skóry.

Badanie nr 2

Porównanie golarek Braun Series 9 i unowocześnionej wersji golarki Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) w ramach testu konsumenckiego (test nr: M165004)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 oraz unowocześnionej wersji golarki Panasonic Lamdash 5 w ramach testu konsumenckiego. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych wrażeń uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin : 2 marca 2016 r. – 8 kwietnia 2016 r.
Uczestnicy testu: 100 gładko ogolonych mężczyzn w wieku 18–65 lat, którzy golą się co najmniej 3–4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 150 € za golarkę.
Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym. Test został przeprowadzony na trzydniowym oraz 24-godzinnym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się w instytucie badań pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Series 9, a na drugiej – unowocześnioną wersję golarki Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A). Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu.
Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla obu części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: dokładność, szybkość (wydajność), usuwanie pozostałości po goleniu oraz łagodność dla skóry przed i po goleniu.
Wyniki: W kategoriach szybkości (wydajności), dokładności, czasu golenia oraz dopasowywania się do obszarów problematycznych na trzydniowym zaroście golarkę Braun Series 9 oceniono znacznie wyżej (poziom ufności: 95%) niż unowocześnioną wersję golarki Panasonic Lamdash 5. Obydwie golarki oceniono jednakowo pod kątem dokładności oraz szybkości (wydajności) na 24-godzinnym zaroście.
Łagodność dla skóry oraz usuwanie pozostałości po goleniu w obszarach problematycznych oceniono jednakowo w przypadku obu golarek na obydwu rodzajach zarostu.

Badanie nr 3

Porównanie golarki Braun Series 9 i golarki Remington HyperFlex Pro XR1370 w ramach testu konsumenckiego (test nr: M 135113)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia oraz łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Remington HyperFlex Pro XR1370 w ramach testu konsumenckiego. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych wrażeń uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 11 listopada 2013 r. – 15 listopada 2013 r.
Uczestnicy testu: 103 gładko ogolonych mężczyzn w wieku 25–60 lat, którzy golą się co najmniej 3 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 130 € za golarkę.
50% uczestników testu korzysta z golarek z systemem rotacyjnym, a pozostałe 50% z golarek z systemem oscylacyjnym.
Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Przebieg testu : Test golenia odbywał się w instytucie badań pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej – golarkę Remington HyperFlex. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla obu części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: dokładność, szybkość (wydajność), usuwanie pozostałości po goleniu oraz łagodność dla skóry przed i po goleniu.
Wyniki: W kategoriach dokładności, szybkości (wydajności), usuwania pozostałości po goleniu oraz łagodności dla skóry przed i po goleniu na trzydniowym zaroście golarkę Braun Series 9 oceniono znacznie wyżej (poziom ufności: 95%) niż Remington HyperFlex. Powyższy wynik dotyczy także oceny kategorii testowych w odniesieniu do obszarów problematycznych. Ponadto, czas golenia jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki Braun Series 9 w porównaniu z golarką Remington HyperFlex.

Badanie nr 4

Porównanie golarki Braun Series 9 i golarki Remington SmartEdge Pro XF 8700 w ramach testu konsumenckiego (test nr: 155015)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia oraz łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Remington Smart Edge Pro w ramach testu konsumenckiego. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych wrażeń uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 9 marca 2015 r. – 2 kwietnia 2015 r.
Uczestnicy testu: 52 gładko ogolonych mężczyzn w wieku 18–65 lat, którzy golą się co najmniej 3 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 130 € za golarkę.
Wszyscy uczestnicy testu korzystają już z golarek z systemem oscylacyjnym w domu. Test został przeprowadzony na trzydniowym oraz 24-godzinnym zaroście.
Przebieg testu : Test golenia odbywał się w instytucie badań pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Series 9, a na drugiej – golarkę Remington Smart Edge Pro. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla obu części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: dokładność, szybkość (wydajność), usuwanie pozostałości po goleniu oraz łagodność dla skóry przed i po goleniu.
Wyniki: W kategoriach dokładności, szybkości (wydajności), usuwania pozostałości po goleniu oraz łagodności dla skóry przed i po goleniu golarkę Braun Series 9 oceniono znacznie wyżej (poziom ufności: 95%) niż golarkę Remington Smart Edge Pro zarówno na trzydniowym, jak i 24-godzinnym zaroście . Powyższy wynik dotyczy także oceny kategorii testowych w odniesieniu do obszarów problematycznych. Ponadto, czas golenia jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki Braun Series 9 w porównaniu z golarką Remington Smart Edge Pro.

Badanie nr 6

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65” (test nr: 237_CS_314E)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Termin: od 19.10.2014 do 29.10.2014
Uczestnicy testu: 28 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 22 do 47 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ obie testowane golarki działają w oparciu o taki system. Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Panasonic Lamdash 5”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 30 sekundach w celu pomiaru poziomu usunięcia zarostu.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65”.

Badanie nr 5

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Philips Series 9000” (test nr: 235_CD_314E)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL [Agencja badań rynkowych SEICKEL], Frankfurt
Termin: od 15.09.2014 do 2.10.2014
Uczestnicy testu: 22 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 23 do 49 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Philips Series 9000”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Philips Series 9000”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 30 sekundach w celu pomiaru poziomu usunięcia zarostu.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Philips Series 9000”.

Badanie nr 7

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Remington HyperFlex Pro XR1370” (test nr: 217_CS_413S)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Termin: od 14.11.2013 do 26.11.2013
Uczestnicy testu: 24 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 22 do 49 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Remington HyperFlex Pro”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Remington HyperFlex Pro”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 45 sekundach w celu dokonania pomiaru.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Remington HyperFlex Pro”. Potwierdzenie wykonania testów nr 5–7 przez Marktforschungsagentur SEICKEL: