Wyniki badań potwierdzające stwierdzenia

Najwydajniejsze golenie (golarka) na świecie¹. Niezwykle delikatne(-a).”¹ testowano na trzydniowym zaroście w porównaniu z wiodącymi produktami klasy premium

Przeprowadzono ogółem 11 badań, które potwierdziły stwierdzenia: „Najwydajniejsza golarka na świecie.* Niezwykle delikatna.”, jak również: „Najwydajniejsze golenie na świecie.* Niezwykle delikatne.” z przypisem po gwiazdce „* testowano na trzydniowym zaroście w porównaniu z wiodącymi produktami klasy premium”.W badaniach 1–5 wydajność golenia Braun Series 9 porównywana do 5 innych golarek konkurencyjnych na trzydniowym zaroście została obiektywnie określona z zastosowaniem procedury pomiaru optycznego. W badaniach 6-11 Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie testował golarkę elektryczną Braun Series 9 w porównaniu z 6 innymi konkurencyjnymi golarkami z segmentu premium. Zostały one ponadto poddane subiektywnej ocenie konsumentów.
„Wydajność golenia” odnosi się do ilości włosów, jakie golarka usuwa za jednym pociągnięciem / w określonej jednostce czasowej. Konsument jest ponadto w stanie to dostrzec na początku golenia. W teście wzięły udział konkurencyjne modele golarek marki Philips, Panasonic i Remington. Wykorzystano w nich dwa rotacyjne systemy golące (dwa różne modele Philips Series 9000 oraz Remington HyperFlex) i dwa liniowe układy golące (dwa różne modele Panasonic Lamdash 5 oraz Remington SmartEdge Pro). Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych badań, które, obok obiektywnej oceny wydajności golenia, zawierają dane na temat czasu golenia, jak również subiektywne oceny jego szybkości, poziomu ogólnej satysfakcji z golenia oraz stopnia łagodności dla skóry.

Badanie nr 1: Obiektywny pomiar wydajności golarek Braun Series 9 i Philips Series 9000 Prestige (test nr: 316_CS_318E)

Cel testu: Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:
Lokalizacja:
CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu

Wykonawca testu: qplusq OHG, Wiesbaden
Termin: 18.09.2018 r. – 27.09.2018 r

Uczestnicy testu: 30 mężczyzn w wieku od 25 do 51 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się na sucho co najmniej 5 razy w tygodniu i używają w domu golarki, która ma nie więcej niż 5 lat i w momencie zakupu kosztowała co najmniej 150 euro. Uczestnicy testu zostali podzieleni równo po połowie na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (50%) i osoby używające liniowego systemu golenia (50%). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.

Metoda pomiaru: Przy pomocy szkła powiększającego wykonano zdjęcia skóry na twarzy przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.

Pomiar:
Mierzono usuwanie trzydniowego zarostu poprzez golenie. Suma wszystkich długości mierzonych włosów stanowi wartość pomiaru. Im wydajniejsza golarka, tym mniej włosków pozostawia i są one krótsze po tym samym czasie golenia; wartość pomiaru ulegnie wyraźniejszemu zmniejszeniu. Pokrywa się to z wizualnymi wrażeniami klienta. Wyniki obu testowanych golarek zostały porównane statystycznie w grupie testowej.

Przebieg testu:
Kontroler testu z firmy qplusq był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Philips Series 9000 Prestige. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Golenie przerywano co 15 i 30 sekund, aby zmierzyć redukcję zarostu.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 usuwa trzydniowy zarost o wiele bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka Philips Series 9000 Prestige.

Badanie nr 2: Obiektywny pomiar wydajności golarek Braun Series 9 i Panasonic Lamdash ES-CLV9CX z 5 ostrzami (test nr: 300_CS_417E)

Cel testu: Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.
Opis testu:

Lokalizacja: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu

Wykonawca testu: qplusq OHG, Wiesbaden

Termin: 04.12.2017 r. – 14.12.2017 r.

Uczestnicy testu:
31 mężczyzn w wieku od 23 do 50 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się na sucho co najmniej 5 razy w tygodniu i używają w domu golarki, która ma nie więcej niż 5 lat i w momencie zakupu kosztowała co najmniej 150 euro. Wszyscy uczestnicy testu używają liniowego systemu golenia. Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.

Metoda pomiaru:
Przy pomocy szkła powiększającego wykonano zdjęcia skóry na twarzy przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.

Pomiar:
Mierzono usuwanie trzydniowego zarostu poprzez golenie. Suma wszystkich długości mierzonych włosów stanowi wartość pomiaru. Im wydajniejsza golarka, tym mniej włosków pozostawia i są one krótsze po tym samym czasie golenia; wartość pomiaru ulegnie wyraźniejszemu zmniejszeniu. Pokrywa się to z wizualnymi wrażeniami klienta. Wyniki obu testowanych golarek zostały porównane statystycznie w grupie testowej.

Przebieg testu:
Kontroler testu z firmy qplusq był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Series 9, a na drugiej golarkę Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Golenie przerywano co 15 i 30 sekund, aby zmierzyć redukcję zarostu.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 usuwa trzydniowy zarost o wiele bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka Panasonic Lamdash ES-CLV9CX z 5 ostrzami.

Badanie nr 3: Obiektywny pomiar wydajności golarek Braun Series 9 i unowocześnionej wersji Philips Series 9000 (test nr: 271_CS_116E)

Cel testu: Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Lokalizacja: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu

Wykonawca testu: Instytut Badań Rynkowych Seickel, Frankfurt

Termin: 01.03.2016 r. – 11.03.2016 r.

Uczestnicy testu:
34 mężczyzn w wieku od 23 do 48 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się na sucho co najmniej 5 razy w tygodniu i używają w domu golarki, która ma nie więcej niż 5 lat i w momencie zakupu kosztowała co najmniej 150 euro. Uczestnicy testu zostali podzieleni równo po połowie na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (50%) i osoby używające liniowego systemu golenia (50%). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.

Metoda pomiaru:
Przy pomocy szkła powiększającego wykonano zdjęcia skóry na twarzy przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.

Pomiar:
Mierzono usuwanie trzydniowego zarostu poprzez golenie. Suma wszystkich długości mierzonych włosów stanowi wartość pomiaru. Im wydajniejsza golarka, tym mniej włosków pozostawia i są one krótsze po tym samym czasie golenia; wartość pomiaru ulegnie wyraźniejszemu zmniejszeniu. Pokrywa się to z wizualnymi wrażeniami klienta. Wyniki obu testowanych golarek zostały porównane statystycznie w grupie testowej.

Przebieg testu:
Kontroler testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej unowocześnioną wersję golarki Philips Series 9000. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Golenie przerywano co 15 i 30 sekund, aby zmierzyć redukcję zarostu.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 usuwa trzydniowy zarost o wiele bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż unowocześniona wersja golarki Philips Series 9000.

Badanie nr 4: Obiektywny pomiar wydajności golarek Braun Series 9 i Panasonic Lamdash ES-CLV9A z 5 ostrzami (test nr: 267_CS_116E)

Cel testu: Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Lokalizacja: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu

Wykonawca testu: Instytut Badań Rynkowych Seickel, Frankfurt

Termin: 19.01.2016 r. – 28.01.2016 r.

Uczestnicy testu:
34 mężczyzn w wieku od 23 do 52 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się na sucho co najmniej 5 razy w tygodniu i używają w domu golarki, która ma nie więcej niż 5 lat i w momencie zakupu kosztowała co najmniej 150 euro. Wszyscy uczestnicy testu używają liniowego systemu golenia. Test przeprowadzono na trzydniowym zaroście.

Metoda pomiaru:
Przy pomocy szkła powiększającego wykonano zdjęcia skóry na twarzy przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.

Pomiar:
Mierzono usuwanie trzydniowego zarostu poprzez golenie. Suma wszystkich długości mierzonych włosów stanowi wartość pomiaru. Im wydajniejsza golarka, tym mniej włosków pozostawia i są one krótsze po tym samym czasie golenia; wartość pomiaru ulegnie wyraźniejszemu zmniejszeniu. Pokrywa się to z wizualnymi wrażeniami klienta. Wyniki obu testowanych golarek zostały porównane statystycznie w grupie testowej.

Przebieg testu:
Kontroler testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Golenie przerywano co 15 i 30 sekund, aby zmierzyć redukcję zarostu.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 usuwa trzydniowy zarost o wiele bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka Panasonic Lamdash ES-CLV9A z 5 ostrzami.

Badanie nr 5: Obiektywny pomiar wydajności golarek Braun Series 9 i Remington HyperFlex Pro XR1370 (test nr: 217_CS_413S)

Cel testu: Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu

Opis testu:
Lokalizacja: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Okres przeprowadzenia testu: Instytut Badań Rynkowych Seickel, Frankfurt
Termin: 14.11.2013 r. – 26.11.2013 r.
Uczestnicy testu:
24 mężczyzn w wieku od 22 do 49 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się na sucho co najmniej 5 razy w tygodniu i używają w domu golarki, która ma nie więcej niż 4 lata i w momencie zakupu kosztowała co najmniej 150 euro. Uczestnicy testu zostali podzieleni równo po połowie na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (50%) i osoby używające liniowego systemu golenia (50%). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru:
Przy pomocy szkła powiększającego wykonano zdjęcia skóry na twarzy przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Pomiar:
Mierzono usuwanie trzydniowego zarostu poprzez golenie. Suma wszystkich długości mierzonych włosów stanowi wartość pomiaru. Im wydajniejsza golarka, tym mniej włosków pozostawia i są one krótsze po tym samym czasie golenia; wartość pomiaru ulegnie wyraźniejszemu zmniejszeniu. Pokrywa się to z wizualnymi wrażeniami klienta. Wyniki obu testowanych golarek zostały porównane statystycznie w grupie testowej.
Przebieg testu:
Kontroler testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Remington HyperFlex Pro. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Golenie przerywano co 15 i 45 sekund w celu wykonania pomiaru.
Wyniki:
Golarka Braun Series 9 usuwa trzydniowy zarost o wiele bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka Remington HyperFlex Pro.

Badanie nr 6: Porównanie golarek Braun Series 9 (9260s) i Philips Series 9000 Prestige w teście konsumenckim (test nr: M185066)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Philips Series 9000 Prestige w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:
Lokalizacja:
Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 31.10.2018 r. – 13.12.2018 r

Uczestnicy testu:
100 mężczyzn w wieku 18–65 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się co najmniej 3-4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 100 euro za golarkę premium. Uczestnicy testu zostali podzieleni na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (50%) i osoby używające liniowego systemu golenia (50%).Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Philips Series 9000 Prestige. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach i łagodność dla skóry.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona jako lepsza w przypadku trzydniowego zarostu niż golarka Philips Series 9000 Prestige pod względem następujących parametrów: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach oraz ogólna łagodność dla skóry; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia trzydniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku Philips Series 9000 Prestige (przedział ufności min. 95%).

Badanie nr 7: Porównanie golarek Braun Series 9 (9260s) i Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9CX) w ramach testu konsumenckiego (test nr: M185016)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Panasonic Lamdash 5 w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników badania odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:
Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie Termin: 08.02.2018 r. – 09.05.2018 r.

Uczestnicy testu:
100 mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się 3-4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 100 euro za golarkę premium. Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym. Test przeprowadzono na trzydniowym zaroście.

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem kontrolera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia i łagodność dla skóry.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona jako lepsza w przypadku trzydniowego zarostu niż golarka Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9X pod względem następujących parametrów: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia oraz ogólna łagodność dla skóry; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia trzydniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9CX (przedział ufności min. 95%).

Badanie nr 8: Porównanie pomiędzy golarką Braun Series 9 (9090cc) a unowocześnioną wersją golarki Philips Series 9000 (S9711) w ramach testu konsumenckiego (test nr: M165023)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarki Braun Series 9 i unowocześnionej wersji Philips Series 9000 w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników badania odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:
Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 04.05.2016 r. – 30.06.2016 r.
Uczestnicy testu:
107 mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się co najmniej 3-4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 150 euro za golarkę. Uczestnicy testu zostali podzieleni na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (49%) i osoby używające liniowego systemu golenia (51%). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem kontrolera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej unowocześnioną wersję golarki Philips Series 9000. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach i łagodność dla skóry.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona jako lepsza w przypadku trzydniowego zarostu niż unowocześniona wersja golarki Philips Series 9000 pod względem następujących parametrów: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia trzydniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku unowocześnionej wersji Philips Series 9000 (przedział ufności min. 95%). Łagodność dla skóry oceniono jako porównywalną w przypadku obu golarek.

Badanie nr 9: Porównanie golarki Braun Series 9 (9090cc) i unowocześnionej wersji Panasonic Lamdash 5 (ES-CLV9A) w ramach testu konsumenckiego (test nr: M165004)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarki Braun Series 9 i unowocześnionej wersji Panasonic Lamdash 5 w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników badania odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:
Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 02.03.2016 r. – 08.04.2016 r.

Uczestnicy testu:
100 mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się co najmniej 3-4 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 150 euro za golarkę. Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem liniowym. Test przeprowadzono na trzydniowym zaroście.

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem kontrolera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Series 9, a na drugiej golarkę Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia i łagodność dla skóry

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona jako lepsza w przypadku trzydniowego zarostu niż golarka Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A pod względem parametru szybkości golenia; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia 3-dniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku Panasonic Lamdash 5 ES-CLV9A (przedział ufności min. 95%). Łagodność dla skóry oceniono jako porównywalną w przypadku obu golarek na trzydniowym zaroście.

Badanie nr 10: Porównanie golarek Braun Series 9 i Remington SmartEdge Pro XF 8700 w ramach testu konsumenckiego (test nr: M155015)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia oraz łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Remington Smart Edge Pro w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:
Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: 09.03.2015 r. – 02.04.2015 r.

Uczestnicy testu:
52 mężczyzn w wieku 18-65 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się co najmniej 3 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 130 euro za golarkę. Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem liniowym. Test przeprowadzono na trzydniowym zaroście.

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem kontrolera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Series 9, a na drugiej golarkę Remington Smart Edge Pro. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach i łagodność dla skóry.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona jako lepsza w przypadku trzydniowegozarostu niż golarka Remington Smart Edge Pro pod względem następujących parametrów: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach oraz ogólna łagodność dla skóry; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia trzydniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku Remington Smart Edge Pro (przedział ufności min. 95%).

Badanie nr 11: Porównanie golarek Braun Series 9 i Remington HyperFlex Pro XR 1370 w ramach testu konsumenckiego (test nr M135113)

Cel testu: Porównanie wydajności golenia oraz łagodności dla skóry golarek Braun Series 9 i Remington HyperFlex Pro XR1370 w ramach testu zastosowania. W teście skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i osobistej opinii uczestników odnośnie parametrów wydajności golenia oraz łagodności dla skóry.

Opis testu:

Lokalizacja: Instytut Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie

Termin: 11.11.2013 r. – 15.11.2013 r.

Uczestnicy testu:
103 mężczyzn w wieku 25-60 lat, którzy nie noszą zarostu, golą się co najmniej 3 razy w tygodniu i są gotowi zapłacić 130 euro za golarkę. Uczestnicy testu zostali podzieleni na osoby korzystające z technologii rotacyjnej (50%) i osoby używające liniowego systemu golenia (50%). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.

Przebieg testu:
Golenie testowe wykonano w instytucie badawczym pod nadzorem kontrolera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę Braun Series 9, a na drugiej golarkę Remington HyperFlex. Następnego dnia testu poszczególne golarki zostały użyte na drugiej stronie twarzy. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez kontrolera testu. Po goleniu uczestnik testu oceniał, korzystając z kwestionariusza w formie elektronicznej, między innymi następujące parametry golenia dla obu połów twarzy: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach i łagodność dla skóry.

Wyniki:
Golarka Braun Series 9 została oceniona, między innymi, jako lepsza w przypadkutrzydniowego zarostu niż golarka Remington HyperFlex pod względem następujących parametrów: ogólne zadowolenie z golenia, szybkość golenia, szybkość golenia w pierwszych pociągnięciach oraz łagodność dla skóry; przewaga ta jest statystycznie znacząca (przedział ufności min. 95%). Zmierzony czas golenia trzydniowego zarostu dla jednej połowy twarzy jest również znacząco krótszy w przypadku golenia golarką Braun Series 9 niż w przypadku Remington HyperFlex (przedział ufności min. 95%).