Series 9 – Wyniki badań

Series 9 – Wyniki badań

w celu potwierdzenia prawdziwości stwierdzenia: „Najbardziej wydajne i wygodne golenie/golarka na świecie testowane na trzydniowym zaroście”.

Aby potwierdzić prawdziwość następujących komunikatów reklamowych, przeprowadzono siedem różnych badań: „Najbardziej wydajna i wygodna golarka na świecie” lub „Najbardziej wydajne i wygodne golenie na świecie”.
Cztery badania (nr 1–4 poniżej) zostały zlecone Instytutowi Badań Rynkowych i Produktów ipi [ipi Institut für Produkt-Markt-Forschung] w Stuttgarcie. Instytut przeprowadził testy konsumenckie golarki „Braun Series 9” i czterech innych konkurencyjnych produktów tego typu.
Dalsze trzy badania (nr 5–7 poniżej), przy użyciu metody pomiaru optycznego, określiły wydajność golarki „Braun Series 9” na trzydniowym zaroście w porównaniu z trzema produktami konkurencji. Szczegółowy opis poszczególnych badań można znaleźć poniżej.
Termin „wydajność golenia” odnosi się do ilości zarostu usuwanego podczas jednego pociągnięcia ręki / jednostki czasu; termin „łagodność dla skóry” odnosi się do poziomu podrażnienia skóry podczas i po goleniu.

Testowane produkty konkurencyjne należą do grupy golarek premium poniższych marek: Philips, Panasonic i Remington – w tym dwie z systemem rotacyjnym („Philips Series 9000” i „Remington HyperFlex”) i dwie z systemem oscylacyjnym („Panasonic Lamdash 5” i „Remington SmartEdge Pro”). Golarka „Braun Series 9” wyposażona jest w oscylacyjny system golenia.

Badanie nr 1

Porównanie pomiędzy golarką „Braun Series 9” a „Philips Series 9000 (s9731)” w ramach testu konsumenckiego (test ipi nr: M145092)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek „Braun Series 9” i „Philips Series 9000” w ramach testu użytkownika. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych opinii uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Miejsce: Studio testów konsumenckich Instytutu Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: od 3.11.2014 do 2.02.2015
Uczestnicy testu: 100 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 20 do 60 lat, którzy golą się co najmniej pięć razy w tygodniu i są gotowi zapłacić co najmniej 150 euro za nową golarkę. Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Philips Series 9000”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony z udziałem 100 mężczyzn zarówno na trzydniowym, jak i na 24-godzinnym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Philips Series 9000”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla każdej części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: „dokładność”, „szybkość (wydajność)”, „usuwanie pozostałości po goleniu” i „łagodność dla skóry przed i po goleniu”. Test obejmował także użycie golarki „Braun Series 7”, która również była porównywana z golarką „Philips Series 9000”.
Wyniki: We wszystkich ocenianych aspektach dotyczących „dokładności”, „szybkości (wydajności)” i „usuwania pozostałości po goleniu” zarówno na trzydniowym, jak i na 24-godzinnym zaroście golarka „Braun Series 9” została oceniona zdecydowanie lepiej (poziom ufności: 99%) niż golarka „Philips Series 9000”. Golarka „Braun Series 9” wygrała także we wszystkich aspektach dotyczących łagodności dla skóry podczas i po goleniu trzydniowego zarostu (min. 95% poziom istotności). Ocena tych wszystkich kategorii dotyczy także obszarów problematycznych. Czas golenia każdej połowy twarzy z trzydniowym zarostem jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki „Braun Series 9” w porównaniu z golarką „Philips Series 9000”, a dokładnie wynosi 117 sekund („Braun Series 9”) względem 138 sekund („Philips Series 9000”).

Badanie nr 2

Porównanie pomiędzy golarką „Braun Series 9” a „Panasonic Lamdash 5 (ES-LV65-s5)” w ramach testu konsumenckiego (test ipi nr: M135114)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek „Braun Series 9” i „Panasonic Lamdash 5” w ramach testu użytkownika. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych opinii uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Miejsce: Studio testów konsumenckich Instytutu Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: od 18.11.2013 do 22.11.2013
Uczestnicy testu: 101 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 18 do 65 lat, którzy golą się co najmniej trzy razy w tygodniu i są gotowi zapłacić co najmniej 150 euro za golarkę. Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ obie testowane golarki działają w oparciu o taki system. Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Panasonic Lamdash 5”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla każdej części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: „dokładność”, „szybkość (wydajność)”, „usuwanie pozostałości po goleniu” i „łagodność dla skóry przed i po goleniu”.
Wyniki: W odniesieniu do kategorii „dokładność”, „szybkość (wydajność)”, „usuwanie pozostałości po goleniu” i „łagodność” dla skóry przed i po goleniu trzydniowego zarostu golarka „Braun Series 9” została oceniona znacznie lepiej (poziom ufności: min. 95%) niż golarka „Panasonic Lamdash 5”. Taki wynik dotyczy także oceny kategorii testowych w odniesieniu do obszarów problematycznych. Czas golenia każdej połowy twarzy z trzydniowym zarostem jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki „Braun Series 9” w porównaniu z golarką „Panasonic Lamdash 5”, a dokładnie wynosi 119 sekund („Braun Series 9”) względem 127 sekund („Panasonic Lamdash 5”).

Badanie nr 3

Porównanie golarki „Braun Series 9” i golarki „Remington HyperFlex Pro XR1370” w ramach testu konsumenckiego (test ipi nr: M135113)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek „Braun Series 9” i „Remington HyperFlex Pro XR1370” w ramach testu użytkownika. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych opinii uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Miejsce: Studio testów konsumenckich Instytutu Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: od 11.11.2013 do 15.11.2013
Uczestnicy testu: 103 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 25 do 60 lat, którzy golą się co najmniej trzy razy w tygodniu i są gotowi zapłacić co najmniej 150 euro za golarkę. Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Remington HyperFlex Pro XR1370”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Remington HyperFlex”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla każdej części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: „dokładność”, „szybkość (wydajność)”, „usuwanie pozostałości po goleniu” i „łagodność dla skóry przed i po goleniu”.
Wyniki: We wszystkich ocenianych aspektach dotyczących „dokładności”, „szybkości (wydajności)”, „usuwania pozostałości po goleniu” oraz „łagodności” dla skóry przed i po goleniu zarówno trzydniowego, jak i 24-godzinnego zarostu golarka „Braun Series 9” została oceniona zdecydowanie lepiej (poziom ufności: 99%) niż golarka „Remington HyperFlex”. Taki wynik dotyczy także oceny kategorii testowych w odniesieniu do obszarów problematycznych. Czas golenia każdej połowy twarzy z trzydniowym zarostem jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki „Braun Series 9” w porównaniu z golarką „Remington HyperFlex”, a dokładnie wynosi 115 sekund („Braun Series 9”) względem 135 sekund („Remington HyperFlex”).

Badanie nr 4

Porównanie golarki „Braun Series 9” i golarki „Remington SmartEdge Pro XF8700” w ramach testu konsumenckiego (test ipi nr: M155015)

Cel testu:

Porównanie wydajności golenia i łagodności dla skóry golarek „Braun Series 9” i „Remington Smart Edge Pro” w ramach testu użytkownika. W badaniu skoncentrowano się na pomiarze czasu golenia i sprawdzeniu osobistych opinii uczestników testu na temat efektywności golenia i łagodności golarek dla skóry.

Opis testu:

Miejsce: Studio testów konsumenckich Instytutu Badań Rynkowych i Produktów ipi w Stuttgarcie
Termin: od 9.03.2015 do 2.04.2015
Uczestnicy testu: 52 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 18 do 65 lat, którzy golą się co najmniej trzy razy w tygodniu i są gotowi zapłacić co najmniej 130 euro za golarkę. Wszyscy uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ obie testowane golarki działają w oparciu o taki system. Test został przeprowadzony z udziałem 52 mężczyzn zarówno na trzydniowym, jak i na 24-godzinnym zaroście.
Przebieg testu: Test golenia odbywał się pod nadzorem menedżera testu. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Remington Smart Edge Pro”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Czas golenia każdej połowy twarzy był mierzony przez menedżera testu. Po goleniu uczestnicy testu oceniali jakość zabiegu dla każdej części twarzy przy pomocy elektronicznego kwestionariusza, który obejmował poniższe aspekty: „dokładność”, „szybkość (wydajność)”, „usuwanie pozostałości po goleniu” i „łagodność dla skóry przed i po goleniu”.
Wyniki: We wszystkich ocenianych aspektach dotyczących „dokładności”, „szybkości (wydajności)”, „usuwania pozostałości po goleniu” oraz „łagodności” dla skóry przed i po goleniu zarówno trzydniowego, jak i 24-godzinnego zarostu golarka „Braun Series 9” została oceniona zdecydowanie lepiej (poziom ufności: 99%) niż golarka „Remington Smart Edge Pro”. Taki wynik dotyczy także oceny kategorii testowych w odniesieniu do obszarów problematycznych. Czas golenia połowy twarzy z trzydniowym zarostem jest znacznie krótszy w przypadku użycia golarki „Braun Series 9” w porównaniu z golarką „Remington Smart Edge Pro”, a dokładnie wynosi 106 sekund („Braun Series 9”) względem 129 sekund („Remington Smart Edge Pro”). Potwierdzenie przeprowadzenia badań nr 1–4 przez Instytut ipi

Badanie nr 5

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Philips Series 9000” (test nr: 235_CD_314E)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL [Agencja badań rynkowych SEICKEL], Frankfurt
Termin: od 15.09.2014 do 2.10.2014
Uczestnicy testu: 22 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 23 do 49 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Philips Series 9000”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Philips Series 9000”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 30 sekundach w celu pomiaru poziomu usunięcia zarostu.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Philips Series 9000”.

Badanie nr 6

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65” (test nr: 237_CS_314E)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Termin: od 19.10.2014 do 29.10.2014
Uczestnicy testu: 28 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 22 do 47 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu korzystają w domu z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ obie testowane golarki działają w oparciu o taki system. Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Panasonic Lamdash 5”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 30 sekundach w celu pomiaru poziomu usunięcia zarostu.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Panasonic Lamdash 5 blade ES-LV 65”.

Badanie nr 7

Obiektywny pomiar wydajności golarek „Braun Series 9” i „Remington HyperFlex Pro XR1370” (test nr: 217_CS_413S)

Cel testu:

Obiektywne porównanie wydajności golenia trzydniowego zarostu.

Opis testu:

Miejsce: CPRC (Consumer & Product Research Center) w Kronbergu
Organizacja testująca: Marktforschungsagentur SEICKEL, Frankfurt
Termin: od 14.11.2013 do 26.11.2013
Uczestnicy testu: 24 mężczyzn, którzy spełniali poniższe kryteria:
Mężczyźni bez brody, w wieku od 22 do 49 lat, którzy golą się na sucho co najmniej pięć razy w tygodniu i używają w domu golarki maksymalnie czteroletniej, która kosztuje co najmniej 150 euro (nowa). Uczestnicy testu zostali podzieleni na dwie grupy: 50% korzystało z golarek z systemem rotacyjnym i 50% z golarek z systemem oscylacyjnym, ponieważ jedna z porównywanych golarek wykorzystuje system rotacyjny („Remington HyperFlex Pro”), a druga – system oscylacyjny („Braun Series 9”). Test został przeprowadzony na trzydniowym zaroście.
Metoda pomiaru: Zdjęcia skóry na twarzy zostały zrobione przy pomocy szkła powiększającego przed goleniem i po określonym z góry czasie golenia. Liczba włosów i ich długość widziane z góry były mierzone przez automatyczny system.
Parametry pomiaru: Podczas golenia mierzono usuwanie trzydniowego zarostu. Wartość pomiaru to suma wszystkich długości mierzonych włosów. Bardziej wydajna golarka pozostawia mniejszą liczbę i krótsze włosy po takim samym czasie golenia, a zatem wartość pomiaru ulega znacznemu zmniejszeniu. Jest to odpowiednik wizualnego wrażenia konsumenta. Wyniki obu testowanych golarek są porównywane statystycznie z grupą testową.
Przebieg testu: Menedżer testu z firmy Seickel był odpowiedzialny za nadzór nad testem i przeprowadzenie pomiarów w centrum testów. Golenie odbywało się w taki sposób, że na jednej połowie twarzy uczestnicy wykorzystywali golarkę „Braun Series 9”, a na drugiej – golarkę „Remington HyperFlex Pro”. Następnego dnia golarki były używane na stronach, na których poprzedniego dnia użyto konkurencyjnego produktu. Golenie było przerywane po 15 i 45 sekundach w celu dokonania pomiaru.
Wyniki: Golarka „Braun Series 9” usuwa trzydniowy zarost znacznie bardziej efektywnie (poziom ufności: 95%) niż golarka „Remington HyperFlex Pro”. Potwierdzenie wykonania testów nr 5–7 przez Marktforschungsagentur SEICKEL: